Informasjon om dyrekommunikasjon

Hva er dyrekommunikasjon og hva kan det hjelpe for.

Et dyr som er redd, har en problematisk atferd eller viser sykdomstegn kan bli hjulpet gjennom en eller flere telepatiske samtaler. Dyr forteller ofte hvordan vi mennesker kan hjelpe dem, og hvordan de kan hjelpe oss. De kan beskrive hvordan de ønsker å bli behandlet, hvor de har vondt eller følelser som er i ubalanse. De beskriver også atmosfæren vi lever i og hvordan vi kan forbedre denne. Når dyret formidler sin historie, kan fysiske symptomer og problematisk atferd bli borte. Dyret trenger ikke å komme til dyretolken, som kan kommunisere med et dyr uansett hvor i verden det befinner seg. Dyretolken kan også samtale med dyret selv om det ikke lenger er i live.

<

 

Design og publiseringsløsning: Grieg Medialog AS