Fakta & forskning

Litt info om forskning på dette feltet. Energipsykologi.

Fakta &  forskningsresultat

 • Å lære tankefeltterapi var et høydepunkt for meg. TFT utforsket, utvidet og integrerte det jeg allerede hadde lært, og ga meg mye å lære. – Rita Weinberg, PhD, profesor i psykologi ved National-Louis University

 

 • TFT er noe av det mest revolusjonere og virkningsfulle jeg har kommer over i min endeløse letning etter bedre terapi, og ideen om psykologisk reversering er blant de store oppdagelsene i psykologien. 
  – Gary Emery. PhD, medforfatter av Anxiety, Disorders and Phobias: A Cognitive Perspective

 

 • Jeg har studert og undervist i mange ulike metoder gjennom vel førti års praksis,
  men tankefeltterapi er desidert det mest verdifulle jeg har lært meg.

-       Dr. Lee Pulos, klinisk psykolog og president i Canadian Society of Clinical Hypnosis

 

 • TFT er mer enn fantastisk. Jeg har aldri sett en så virkningsfull behandlingsmetode.

-       Dr. Martin Schwartz, Research Associate Professor, New York University medical school

 

 

I 1986 kom det første fotografiet som påviste et slik energisystem.  Ved Nacker sykehus i Paris.

SÅ da ble det dokumenter en gang for alle at akupunktur-meridianer finnes.

 

I Stockholm på Karolinska sjukhus har forsker Bjørn Nordenstam med flere, også påvist kroppens bioelektriske system(meridiansystemet) .

 

Europeerne kalte dette ”akupunktura” når de oppdaget dette på 1600 tallet. Kinesiske leger kalte det Ching lo ( energi som sirkulerer i baner).

 

I 1998 presenterte Princeton University forskning fra mange millioner forsøk som viser at tankene beveger seg ut av hodet vårt som informasjonsbærende impulser. Dette kan elektriske instrument måle flere meter unna.

(Dette stod det om også i Illustrert Vitenskap nr. 4 -98)

 

Nobel`s prisen i medisin 2014.

Denne prisen gikk i fjor til ekteparet Mosers forskning som sannsynliggjør deler av teoriene til TFT!

I årsrapporten til Kavliinstituttet i 2009,

På 1990 taller kom det en forskningsrapport om at man visste hvor hukommelsen lå i hjernen, da svarte den engelske biologen Ruper Sheldrake med følgene kommentar:

Det er like feil å si at hukommelsen ligger et spesielt sted i hjernen,

som det er at et Tv-show er inni Tv-en”

Vi er enig med Sheldrakes syn. Vi mener at de fundamentale årsakene til problemet praktisk talt aldri er å finne i hjernen. Hjernen reagere først å fremst på informasjon den får inn, enten fra hjertets elektromagnetiskefelt, via sansene eller som tankebølger. Nesten alt vi sanser, er informasjon i bølger.

 

Forskning av dr Moser ved NTNU viser at informasjonsflyten i hjernen på rotter bæres av gammabølger.

 

Den nyeste forskningen på området viser at hjernen er det organet som først oppfatter mye av den informasjonen vi mottar.

Bilder på fjernsynet er også resultat av informasjon, men du finner ingen mennesker i tv-boksen. Vi finner heller ikke noe ”angstsenter” i hjernen, selv om vi kan se mye aktivitet et sted (eks. i amygdala) under et angstanfall.

 

Hjernen aktiveres når den får informasjon og setter i gang kjemiske prosesser som gjør at vi følger og opplever ting. Alt levende handler om eletromagnetiske relasjoner, pluss og minus.

 

Hva er informasjon:

Kan vi forske på noe vi ikke vet hva er ?

Ja det er nettopp det vi ønsker å forske på. Vi må forske på det fundamentale, på de grunnleggende mønstrene, før vi går løs på det sekundere. Psykiatrien forholder seg først og fremst til det sekundære eller tertiære.

Den stille diagnose ut fra ulike symptomer – det vil si utslagene av selve problemet. Deretter foretas behandling ut i fra diagnosen. Altså ut fra senere virkninger i problemet.

TFT på sin måte engasjerer kroppen med alle dens forbindelser, noe som later til å sette i gang en naturlig heling av det grunnleggende problemet. Vi prøver å endre den informasjonen som sendes til hjernen, istedenfor å endre hjernens kjemi. Psykiatriens symptombehandling kan kanskje dempe problemet og følelsene, men den kan aldri åpenbare årsaken.

Det forundrer meg at så mange er opptatt av symptomene og diagnosen, som ikke er noe annet enn sekundære fenomener.

De fleste av mine vanlige venner og naboer er så opptatt å gå til en lege å få en diagnose. Eg forstår at det kan gi en trygghet, men som oftest løser det ikke årsaken til at problemet oppstod i starten.

Når vi får massasje eller kiropraktisk behandling er dette symptom-behandling. Og faktisk kan vi bli avhengige av det. Mange går fast til dette.- år etter år. Mange går mest fordi de føler seg så bra. De får en god følelse etterpå. Kan dette være fordi det da skjer en spennings-løsende prosess og kroppens energi begynner å flyte fritt i igjen? Ja massasje demper spenninger, men når sjelden inn til årsaken.

Men har det løst den dyptliggende eller hovedårsaken til at man fikk smerten første gang? Vi må finne roten.

Tilsvarende vil ikke medikamenter løse årsaken til depresjon. Noen leger sier at antidepressiva kan forebygge selvmord. Man forebygger ikke årsaken til en depresjon ved å dempe den negative følelsen med et kjemisk preparat. Å kalle dette forebyggende bli svært bakvendt. Diagnosen kartlegger ikke problemet.

Vi kan si at Diagnoseadferd er det mennesker gjør for å takle ubehagelige følelser.

I Tankefeltteknikker (TFT) er vi opptatt av følelsene som ligger bak og forårsaker diagnoseadferden. Vi ønsker ikke å prøve å forklare noen for sannheten om deres lidelse, for det vet vi ikke. Kroppen er mye klokere en vi noen gang blir. Kroppen selv er spesialisten. Den lyger eller tipper ikke.

Når vi stimulerer styringssystemet for energi i kroppen, kjenner personen fort selv om tilstanden blir bedre. Vi tar for oss en problemfølelse og stimulerer aktuelle punkter mens følelsen er til stede i kroppen.

 

Jeg er båre ydmyk  og stolt for å har fått oppleve og lært meg hva kroppen selv kan gjøre, uten at eg trenger lang utdannelse. Kroppen vet selv.

 

Tankefeltteknikker spiller på lag med kroppen.

Selv om man kan løse følelsesmessige problemer kan det være at klienten trenger hjelp til å komme videre. Tradisjonell psykologi har mye å bidra med. Om mestring, utvikling.

I fjord kom det ut forskning fra IHM – ”institutt for heartmath” v/ doc. Childre.

For å nevn noe av det her så viste det seg i forskningsøyemed at:

 • Følelser har en fysisk effekt på hjertet
 • Hjertet har 6 ganger større elektomagnetisk felt (EMF) enn hjernen
 • Hjertet har 5000 % sterkere EMF en hjernen har
 • Det er ca 40.000 flere nevrale koblinger fra hjertet til hjernen en omvent
 • Sinne og fustrasjon er noe av det verste for hjertet
 • Følelser styrer homonell aktivitet mer enn tidligere antatt
 • HRV- målinger viser oss at helse først og fremst kommer av følelser og tanker i balanse
 • Forandrer man frekvensene i hjertet, forandrer man kroppen
 • Adferd kommer først og fremst fra hjertet.

 

Hva viser den nye forskningen oss?

Følelser ser ut til å styres i støre grad av hjertet en av hjernen. Store deler av det vi vanligvis kaller fysisk helse, ser ut til å styres av de frekvensene hjertet til enhver tid har. Dette betyr at TFT vil få stor betydning for en lang rekke fysiske lidelser, bl.a hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft.

 

Det er gjort over 1500 tester i Norge med HRV med EKG i Norge , før og etter TFT- behandling,og vi kan nå med sikkerhet slå fast at TFT kan føre til en meget rask balansering av de to hoveddelene av det autonome nervesystemet, der parasympatiske og sympatiske systemet. Dette kan igjen føre til at man langt raskere enn tidligere kan komme seg etter effekten av stressrelaterte lidelser og opplevelser.

 

En Harvard Medical school studie avv 1623 hjerteinfarkt overlevende, har funnet ut at når personer ble sinte under følelsesmessige konflikter, var risikoen for påfølgene hjerteangrep mer enn dobbelt så mye som hos de som forble rolige. (circulation 1995, 92 (7))

 

Mange lignende studier er gjort fra 1988 til 1995 der emosjonell stress var med å øke sanseligheten for kreft og hjerte sykdommer.

Disse studiene forteller oss at TFT må bli med i fremtidens tankegang om fysikk og psykiske helse, både forebyggende og i etterbehandling.

 

Noe annet ville våre årlig å frata titusenvis av mennesker retten til å få best mulig behandling. Dette indikerer igjen at vi er i gang med en sann helserevolusjon.

 

( Kilde: En del av teksten er hentet fra Mats Uldal`s Bøker. http://www.matsuldal.com)

Design og publiseringsløsning: Grieg Medialog AS